Oudenaarde en Zustersteden

Alle medewerkers van de VZW Oudenaarde en Zustersteden heten u van harte welkom op onze website.

We stellen u graag onze werking en onze vijf zustersteden voor:

  • Arras in Frankrijk
  • Bergen op Zoom in Nederland
  • Castel Madama in Italië
  • Coburg in Duitsland
  • Hastings in Groot-Brittannië. 

Van iedere zusterstad vind je een kort overzicht met basisinformatie over de stad en de verbroederingsgeschiedenis.

Je vindt er ook alle nuttige informatie over onze activiteiten en hoe je er kan aan deelnemen. Regelmatig zullen ook (fotografische) verslagen van de afgelopen activiteiten gepubliceerd worden. 

Wil je ook lid worden of deelnemen aan één van onze activiteiten contacteer dan het secretariaat van Oudenaarde & Zustersteden via mail: zustersteden@oudenaarde.be

De bedragen zijn : 25 euro voor een koppel, 15 euro voor een alleenstaande of 125€ voor een steunend lid. Als lid houden we u op de hoogte van alle activiteiten.

Het lidgeld kan je overschrijven op rekening: NIEUW REKENINGNUMMER

IBAN     BE98 7340 4817 8693

BIC         KREDBEBB

met vermelding "lidgeld 2023".

U kan ook altijd contact opnemen met één van de leden van de raad van bestuur:

Luc De Vos, voorzitter

Alex De Fauw, ondervoorzitter en lid van de kern Arras

Geert De Naeyer, penningmeester en kernlid Castel Madama

Anja Van Acker, secretaris en voorzitter kern Coburg

Rita De Smet, kernlid Bergen op Zoom

Kathy Buytaert, kernlid BOZ

Nand Bruynooghe, kernlid Coburg

Ronny Rogiers, kernlid Coburg

Donald Vanneste, kernlid Castel Madama

Voogdijschepen Sybille De Vos

Robert Deweer, voorzitter Hastings

Deel deze pagina