Oudenaarde en Zustersteden

Alle medewerkers van de VZW Oudenaarde en Zustersteden heten u van harte welkom op onze website.

We stellen u graag onze werking en onze zes zustersteden voor:

  • Arras in Frankrijk
  • Bergen op Zoom in Nederland
  • Buzau in Roemenië
  • Castel Madama in Italië
  • Coburg in Duitsland
  • Hastings in Groot-Brittannië. 

Van iedere zusterstad vind je een kort overzicht met basisinformatie over de stad en de verbroederingsgeschiedenis.

Je vindt er ook alle nuttige informatie over onze activiteiten en hoe je er kan aan deelnemen. Regelmatig zullen ook (fotografische) verslagen van de afgelopen activiteiten gepubliceerd worden. 

Wil je ook lid worden of deelnemen aan één van onze activiteiten contacteer dan het secretariaat van Oudenaarde & Zustersteden via mail: zustersteden@oudenaarde.be

De bedragen zijn : 25 euro voor een koppel, 15 euro voor een alleenstaande of 125€ voor een steunend lid. Als lid houden we u op de hoogte van alle activiteiten.

Het lidgeld kan je overschrijven op rekening: NIEUW REKENINGNUMMER

IBAN     BE98 7340 4817 8693

BIC         KREDBEBB

met vermelding "lidgeld 2021".

U kan ook altijd contact opnemen met één van de leden van de raad van bestuur:

Jozef Snauwaert, voorzitter

Robert De Weer, ondervoorzitter en kernvoorzitter Hastings

Jan Van den Heede, penningmeester en kernlid Coburg

Anja Van Acker, secretaris en kernlid Coburg

Armand Bruyland, kernlid Bergen op Zoom

Kathy Buytaert, kernlid BOZ

Alex Defauw, kernlid Arras

Denis Dewolf, kernlid Arras

Isabelle Mrozowski, kernlid Castel Madama

Stephan Coesens, gecoöpteerd lid & kernlid Coburg

Voogdijschepen Sybille De Vos